MISTÄ ON KYSE?

Taustalla uusi huoneistotietojärjestelmä

Paperiset osakekirjat siirtyvät vaiheittain historiaan vuoden 2019 alusta alkaen, kun Suomessa otetaan käyttöön digitaalinen huoneistotietojärjestelmä. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan digitaalisesti, kun laki huoneistotietojärjestelmästä astuu voimaan.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden osalta siirtymäaika alkaa 1.5.2019 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Tällä ajanjaksolla kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen yksittäisten osakekirjojen digitalisointi on mahdollista.

Kun asunto-osakeyhtiön osakeluettelo ja kyseisen asunnon osakekirja on digitalisoitu, voidaan yhtiön asunto-osakkeiden kauppa hoitaa digitaalisesti DIASin kautta. Kiinteistönvälittäjät voivat liittyä DIAS-alustaan käyttämänsä kiinteistönvalitysjärjestelmän kautta. Pankeista mukana ovat jo Aktia, Danske Bank, Nordea, OP ja S-Pankki.

HYÖDYT

Enemmän aikaa asiakaspalveluun

Nykyiseen tapaan tehdä asuntokauppaa liittyy paljon manuaalista paperisotaa ja etenemisen paimentamista. DIASin myötä kaupanteko nopeutuu, kun kiinteistövälittäjältä, asiakkaalta ja pankilta säästyy manuaaliseen työhön aiemmin tuhrautunutta aikaa.

Digitaalinen kauppa on perinteistä asuntokauppaa turvallisempi, koska siinä voidaan paremmin taata tiedon, maksujen ja panttien siirtyminen oikeille tahoille. Kaikesta jää aukoton digitaalinen jälki, joka ehkäisee huijausmahdollisuudet.

Prosessin läpinäkyvyys paranee myös kaikille osapuolille. Kiinteistönvälittäjä pystyy seuraamaan omasta kiinteistönvälitysjärjestelmästään kaupan etenemistä samalla tavalla kuin laskujen maksamista voi seurata verkkopankissa.

Konkreettisesti listattuna hyödyt ovat:

 • Enemmän mahdollisuuksia kaupantekotilaisuuteen
  • Kaupantekotilaisuuden voi järjestää muualla kuin pankissa
  • Kaupantekotilaisuuden voi jättää pitämättä
  • Sopiminen helpompaa kun osapuolia on vähemmän
  • Enemmän räätälöintimahdollisuuksia, kun kaikkien ei tarvitse olla paikalla samaan aikaan
 • Nopeat hyväksynnät pankeilta
 • DIAS hoitaa varainsiirtoveron ilmoittamisen ja maksamisen
 • DIAS hoitaa välittäjän palkkion maksamisen
 • DIAS valvoo prosessia
  • Ei tarvitse paimentaa kaupan etenemistä
 • Läpinäkyvyys kaupan etenemiseen
 • Erilaisille asiakasryhmille voi rakentaa heitä parhaiten palvelevan kokemuksen
 • Kauppojen kokonaisläpimenoaika lyhenee
 • Täysin digitaalinen kaupankäyntiprosessi
  • Tietoturvallinen
  • Auditoitu
  • Prosessin kaikista vaiheesta jää logitiedot
 • Välittäjä voi keskittyä olennaiseen: paremman asiakaskokemuksen rakentamiseen

Valtioneuvoston arvion mukaan vuosittaiset säästöt isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille ovat lähemmäs 45 miljoonaa euroa. Ei aivan vähäinen summa sekään.

Takaisin etusivulle