5.3.2024

Vastuullisuus DIASissa

DIASin digitaalisen asuntokaupan alusta ja prosessi mahdollistavat asunto- ja kiinteistökauppojen toteuttamisen aika- ja paikkariippumattomasti. Digitaaliset asuntokaupat vähentävät esimerkiksi ajettuja kilometrejä, paperisten dokumenttien käyttöä ja auttavat alan eri toimijoita vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Tietoturva kaiken tekemisen ytimessä

Asuntokaupat ovat usein sekä taloudellisesti että emotionaalisesti suurimpia päätöksiä, joita ihmiset tekevät elämässään. Meille DIASissa on tärkeää varmistaa, että DIASin kautta tehdyt kaupat ovat aina tietoturvallisia ja noudattavat GDPR-vaatimuksia. DIAS-kaupassa dokumentteja ei esimerkiksi tarvitse lähettää sähköpostitse, sillä kaikki kauppaan liittyvät tiedot siirtyvät osapuolten välillä turvallisesti rajapintojen kautta.

Tietoturva on yksi DIASin tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista periaatteista, ja jatkuva riskien arviointi ja minimointi on osa jokaisen DIASilaisen päivittäistä työtä.

Menestyksen perustana hyvinvoivat ja sitoutuneet työntekijät

DIAS on sydämellisten ihmisten työyhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä, ilmaista mielipiteitään vapaasti ja kehittää itseään.

Henkilöstömme on korkeasti sitoutunut työhönsä ja panostamme henkilön hyvinvointiin toistuvien työhyvinvointikartoitusten, toimivien palautekeskustelumallien ja virkistystoiminnan kautta.

Ympäristön huomioiminen toiminnassamme

Toimintamme on luonteeltaan vähäpäästöistä, ja pyrimme kaikessa tekemisessämme etsimään mahdollisuuksia vähentää toiminnastamme suoraan tai välillisesti aiheutuvia päästöjä.

Kannustamme henkilökuntaamme valitsemaan ympäristöystävällisiä matkustustapoja, kierrätämme toimistolla sekä teemme hankintamme kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Suosimme kotimaisia ja paikallisia yrityksiä hankinnoissamme.

DIAS on osa Alma Media -konsernia ja sen vastuullisuustavoitteita. Lue lisää: www.almamedia.fi/vastuullisuus-almassa/