1. Valmistelu

Kaupan ehdoista sovitaan ja välittäjä aloittaa DIAS-kaupan. Kaupan osapuolet valmistelevat pankkiensa kanssa rahoitukseen ja maksuihin liittyvät asiat.

2. Allekirjoitukset

Osapuolet saavat kutsun allekirjoittamaan. Kaksiosaisessa allekirjoituksessa hoidetaan ensin pankkivaltuutukset ja sen jälkeen allekirjoitetaan kauppakirja.

3. Viimeistely

Pankit hoitavat maksut ja omistajuuden siirron. Ostaja hoitaa OmaVerossa varainsiirtoveroilmoituksen ja saa Maanmittauslaitokselta lainhuudon.

DIAS-KIINTEISTÖKAUPPA

Näin kiinteistön DIAS-kauppa etenee

Kiinteistökaupat, kuten mökki- ja omakotitalokaupat, on mahdollista tehdä kätevästi DIAS-kauppana. DIASissa kaupat tapahtuvat kokonaisuudessaan digitaalisesti, joten kaupat voi tehdä halutessaan vaikka kokonaan etänä.

Kaupan osapuolet voivat seurata oman DIAS-kauppansa etenemistä vaihe vaiheelta aina kaupan valmistelusta viimeistelyyn asti DIASin asiointipalvelusta. Ostajat ja myyjät löytävät palvelusta ohjeita ja lisätietoja juuri heidän käynnissä olevaan DIAS-kauppaan, voivat tarkastella kaupan asiakirjoja sekä löytävät välittäjän yhteystiedot.

Valmisteluvaiheessa sovitaan välittäjän ja pankin kanssa kaupan yksityiskohdat

Kiinteistökauppa on mahdollista tehdä DIASissa, kun kaupat tehdään välittäjän avulla, kaupan kohteena on kokonainen kiinteistö, vuokraoikeuden siirto tai määräosa ja kauppaa varten on tulossa rahoitus pankista. Kun sopiva kohde on löytynyt ja kaupan yksityiskohdat on saatu sovittua, välittäjä aloittaa kaupanteon valmistelun lähettämällä kauppakirjaluonnoksen ostajalle ja myyjälle hyväksyttäväksi. Kaikki ostajat ja myyjät kuittaavat välittäjälle, kun kauppakirja vastaa sovittua. Seuraavaksi välittäjä voikin lähettää kaupan pankkien valmisteluun.

Pankkien valmistelun aikana ostaja sopii pankkinsa kanssa kaikki rahoitukseen liittyvät asiat ja allekirjoittaa asiakirjat lainaan ja vakuuksiin liittyen. Myyjä puolestaan sopii oman pankkinsa kanssa rahaliikenteeseen liittyvät asiat kuntoon. Kun kaikki tarvittava on sovittu, pankit kuittaavat osuutensa tehdyksi. Valmisteluun on varattu aikaa viisi pankkipäivää, jonka puitteissa pyritään saamaan kauppa valmiiksi allekirjoituksia varten.

Allekirjoitusvaihe on kiinteistön DIAS-kaupassa kaksiosainen

Kun pankit ovat kuitanneet valmistelut tehdyksi, välittäjä pääsee käynnistämään allekirjoitusvaiheen. Allekirjoituksia on DIAS-kiinteistökaupassa kaksi: ensin valtuutukset pankeille DIASin allekirjoituspalvelussa ja sen jälkeen itse kauppakirjan allekirjoittaminen Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa. Molemmissa palveluissa allekirjoitukset hoituvat kätevästi pankkitunnuksin tai mobiilivarmenteella.

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, pankit hoitavat maksut allekirjoitusvaiheessa annetuin valtuutuksin. Ensin ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron. Tämän jälkeen myyjän pankki maksaa myyjälle ja hoitaa mahdollisen välityspalkkion maksun. Sitten pankit hoitavat panttikirjojen siirrot keskenään kauppakirjalla sovitun mukaisesti.

Viimeistelyvaiheessa ostaja tekee varainsiirtoveroilmoituksen

Varainsiirtoveroilmoitus on vaatimuksena omistuksen rekisteröinnille, ja ilmoitus tehdään OmaVerossa kaikissa kiinteistökaupoissa. Tieto varainsiirtoveroilmoituksesta ja veron maksusta menee Verohallinnolta automaattisesti Maanmittauslaitokselle, joka voi ratkaista lainhuudon tai rekisteröidä vuokraoikeuden.

Mitä eri toimijoilta odotetaan kaupan aikana?

Kiinteistönvälittäjä luonnostelee kauppakirjan ja hyväksyttää sen kaupan osapuolilla. Välittäjä lähettää DIAS-kaupan pankkien työjonoon sekä aloittaa lopuksi allekirjoitusvaiheen.

Ostajan tehtäväksi jää sopia rahoituksesta pankin kanssa, allekirjoittaa valtuutukset ja kauppakirja sekä täyttää varainsiirtoveroilmoitus.

Myyjän tulee sopia kiinteistön myymiseen liittyvistä asioista pankin kanssa ja allekirjoittaa valtuutukset sekä kauppakirja.

Pankki valmistelee kaupan rahoitukseen ja maksuihin liittyvät asiat, hoitaa kaikki tarvittavat maksut sekä huolehtii panttikirjojen siirrosta.

Maanmittauslaitos rekisteröi omistuksen. Lainhuutohakemus tai vuokraoikeuden rekisteröintihakemus tulee vireille automaattisesti, sillä kauppakirja allekirjoitetaan Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa.

Miten DIAS-kiinteistökauppa vertautuu perinteiseen kauppatapaan?

DIAS-kiinteistökauppa Perinteinen kauppatapa
Kaupanvahvistaja Ei tarvita Tarvitaan
Yhteinen kohtaaminen Joustavasti – etänä tai haluttaessa paikan päällä myyjän sekä ostajan kanssa. Välittäjä yhteensovittaa kaikkien osapuolien aikataulut pankin aikataulujen mukaisesti.
Panttikirjojen siirto Välittäjän ei tarvitse huolehtia panttikirjojen siirtositoumusta, sillä se on automatisoitu osa kauppaa. Välittäjä huolehtii, että siirtositoumus saadaan myyjän pankilta ostajan pankille ennen kaupantekoa.
Kaupanteon eteneminen

Tutut DIAS-kaupan vaiheet, joita kaupan osapuoli voi seurata asiointipalvelusta ja välittäjä omasta välitysjärjestelmästään alusta loppuun asti.

Välityspalkkion maksu osana prosessia.

Tietoturva ja GDPR huomioituna DIAS-prosessissa.

Välittäjä huolehtii kaupan etenemisestä sähköposteilla, puheluilla ja tapaamisissa.

Pankeilla voi olla keskenään eri käytäntöjä kauppojen toteuttamiseen.