1. Valmistelu

Kaupan ehdoista sovitaan ja välittäjä aloittaa DIAS-kaupan. Kaupan osapuolet valmistelevat pankkiensa kanssa rahoitukseen ja maksuihin liittyvät asiat.

2. Allekirjoitukset

Välittäjä aloittaa allekirjoitusvaiheen ja osapuolet saavat kutsun allekirjoittamaan. Kauppakirja sekä tarvittavat valtuutukset allekirjoitetaan sähköisesti.

3. Viimeistely

Pankit hoitavat maksut ja omistuksen siirron. Välittäjä tekee ilmoituksen varainsiirtoverosta sekä tarvittaessa ilmoituksen isännöitsijälle.

DIAS-HUONEISTOKAUPPA

Näin asunto-osakkeen DIAS-kauppa etenee

Perinteisesti asunto-osakkeiden kauppa on ollut sidottuna paikan päällä tapaamiseen ja kaupantekotilaisuudessa paperisiin osakekirjoihin tehtäviin merkintöihin. Nykyisin DIAS mahdollistaa asuntokauppojen tekemisen kokonaisuudessaan digitaalisesti, joten kaupat voi tehdä halutessaan vaikka kokonaan etänä.

Kaupan osapuolet voivat seurata oman DIAS-kauppansa etenemistä vaihe vaiheelta aina kaupan valmistelusta viimeistelyyn asti DIASin asiointipalvelusta. Ostajat ja myyjät löytävät palvelusta ohjeita ja lisätietoja juuri heidän käynnissä olevaan DIAS-kauppaan, voivat tarkastella kaupan asiakirjoja sekä löytävät välittäjän yhteystiedot.

Valmisteluvaiheessa sovitaan välittäjän ja pankin kanssa kaupan yksityiskohdat

Asunto-osakkeen kauppa on mahdollista tehdä DIASissa, kun kaupat tehdään välittäjän avulla ja kauppaa varten on tulossa rahoitus pankista. Kun sopiva asunto on löytynyt ja kaupan ehdot on saatu sovittua, välittäjä aloittaa kaupanteon valmistelun lähettämällä kauppakirjaluonnoksen ostajalle ja myyjälle hyväksyttäväksi. Kaikki ostajat ja myyjät kuittaavat välittäjälle, kun kauppakirja vastaa sovittua. Seuraavaksi välittäjä voi lähettää kauppakirjan liitteineen pankkien tarkastettavaksi.

Pankkien valmistelun aikana ostaja sopii pankkinsa kanssa kaikki rahoitukseen liittyvät asiat ja allekirjoittaa asiakirjat lainaan ja vakuuksiin liittyen. Myyjä puolestaan sopii oman pankkinsa kanssa rahaliikenteeseen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi mahdolliset lainojen poismaksut. Kun kaikki tarvittava on sovittu, pankit kuittaavat osuutensa tehdyksi. Valmisteluun on varattu aikaa viisi pankkipäivää, jonka puitteissa kauppa pyritään saamaan valmiiksi allekirjoituksia varten.

Allekirjoitusvaiheessa myyjä ja ostaja antavat valtuutukset ja allekirjoittavat kauppakirjan

Kun pankit ovat kuitanneet valmistelut tehdyksi, välittäjä pääsee käynnistämään allekirjoitusvaiheen. Kauppakirjan allekirjoittamisen lisäksi ostaja valtuuttaa pankkinsa maksamaan kauppahinnan sekä mahdollisen varainsiirtoveron. Myyjä puolestaan valtuuttaa pankkinsa siirtämään kauppahinnan tililleen ja maksamaan sieltä mahdollisen välityspalkkion sekä tekemään siirtomerkinnät kaupan kohteena oleviin osakekirjoihin tai antaa suostumuksen omistusoikeuden rekisteröinnille. Allekirjoitukset hoidetaan vahvasti tunnistautuneena.

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, pankit hoitavat maksut allekirjoitusvaiheessa annetuin valtuutuksin. Ensin ostajan pankki maksaa kauppahinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron. Tämän jälkeen myyjän pankki maksaa myyjälle ja hoitaa välityspalkkion maksun.

Kiinteistönvälittäjä ja pankit hoitavat kaupan viimeistelyn

Lopuksi myyjän pankki tekee myyjän antamin valtuutuksin kaupan kohteena olevaan osakekirjaan siirtomerkinnän ja luovuttaa sen ostajan pankille. Sähköisen asunto-osakkeen kaupassa myyjän pankki poistaa mahdollisen panttausmerkinnän huoneistotietojärjestelmästä ja ostajan pankki hakee omistusoikeuden rekisteröintiä uudelle omistajalle. Asunto-osakekaupassa välittäjän tehtävänä on tehdä ostajan puolesta varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle sekä toimittaa tarvittavat asiakirjat isännöitsijälle. DIAS-kaupan dokumentit kiinteistönvälittäjä saa ladattua omasta välitysjärjestelmästään kaupan valmistuttua.

Lue lisää asunto-osakkeen DIAS-kaupasta:
Ohjeita ostajalle ja myyjälle asunto-osakkeen DIAS-kaupassa
Tekemässä ensimmäistä DIAS-kauppaa?

Lue lisää kiinteistön DIAS-kaupasta:
Miten kiinteistön kaupan voi toteuttaa digitaalisesti?

Takaisin etusivulle