TAUSTA

Uuden lain myötä asunto-osakkeet siirtyvät digitaaliseen rekisteriin

TIETOA PALVELUSTA

Kiinteistönvälittäjille ja rakennuttajille kehitetty

MITÄ DIAS TEKEE?

DIAS hoitaa asuntokaupan
digitaalisesti

Pankkien hyväksynnät
Ostajan ja myyjän allekirjoitukset
Maksut välittäjälle ja verottajalle
Kauppahinnan maksun
Omistajuuden muutoksen
MYYJÄLLE & OSTAJALLE

Asuntokaupat vaivattomasti vaikka kotisohvalta

VÄLITTÄJÄLLE

Läpinäkyvää ja virtaviivaista kaupantekoa

KUMPPANIT

Parempaa asuntokauppaa
rakentamassa ovat

LISÄÄ TIETOA

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on digitaalinen asunto-osakekauppa?

Vuoden 2019 alussa voimaan tulevan lain myötä asunto-osakkeet siirretään vaiheittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämään digitaaliseen rekisteriin ja paperiset osakekirjat mitätöidään. Muutoksen edetessä asuntokauppa voidaan jatkossa tehdä digitaalisesti. Tavoitteena on mahdollistaa digitaalinen kaupankäynti myös paperisilla osakekirjoilla vuoden 2019 aikana.

Mikä on DIAS?

DIAS tulee sanoista digitaalinen asuntokauppa. Se on Suomessa kehitetty asunto-osakekaupan alusta, jossa ovat kattavasti mukana asuntokaupan toimijat, kuten pankit, kiinteistönvälittäjät ja rakennuttajat. DIAS mahdollistaa asuntokaupan tekemisen digitaalisesti. Se on turvallinen ja vakaa alusta, joka vastaa kauppaprosessista ja hoitaa mm. pankkien välisen tiedonsiirron, ostajan ja myyjän allekirjoitukset, varainsiirtoveron ja muut maksut sekä omistajamuutoksen hakemisen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin. DIAS-alusta perustuu turvalliseen lohkoketjuteknologiaan.

Ketä DIASissa on mukana?

Digitaalisen asuntokauppa-alusta DIASin on kehittänyt suomalainen Tomorrow Tech yhdessä suomalaisten pankkien kanssa. Mukana asunto-osakekaupan digitalisoimisessa ovat asuntokaupan kaikki tärkeimmät toimijat: pankit, kiinteistönvälittäjät ja rakennuttajat. Maanmittauslaitos tekee alustajärjestelmän, joka mahdollistaa digitaaliset toimintatavat. DIAS on avoin alusta, jonka käyttäjiksi kaikkien asuntokaupan osapuolten on mahdollista liittyä.

DIAS-alustaa varten on muodostettu marraskuussa 2018 yhteisyritys Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy, jonka omistajina ovat Aktia, Danske Bank, OP ja S-Pankki sekä Tomorrow Tech. Yhteisyritys vastaa alustan kehittämisestä ja operoinnista.

Mitä hyötyä asunto-osakekaupan digitalisoinnista on?

Digitaalinen asunto-osakekauppa on entistä joustavampi, turvallisempi ja nopeampi tapa kaupankäyntiin. Paperista osakekirjaa ei tarvitse säilyttää pankkiholvissa eikä osakekirjoja lähetellä pankista toiseen asuntokauppojen yhteydessä. Manuaalisen työn vähentyessä säästyy myös aikaa.

Digitaalinen asuntokauppa on joustavaa. Kaupankäynti ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua, vaan asunto-osakekaupan voi tehdä vaikka lomamatkalta

Myös tietojen saatavuus ja kattavuus paranevat. Huoneistotietojärjestelmästä saa luotettavaa ja tarkkaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Myöskään osakekirjojen katoamisvaaraa ei digitalisoinnin myötä enää ole. Nykyisin asunto-osakekirjoja häviää satoja vuodessa. Huoneistotietojärjestelmästä saa luotettavaa ja tarkkaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

Syksyllä 2017 valtioneuvoston vaikutusarvioinnin mukaan digitaalisen asunto-osakekaupan kokonaishyöty isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille on jopa lähes 45 miljoonaa euroa.

Mikä muuttuu digitaalisen asunto-osakekaupan myötä?

Digitaalisessa asunto-osakekaupassa kaupanteko ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Kaupat voidaan tehdä 24/7 täysin luotettavasti digitaalisella alustalla. Digitaalinen asunto-osakekauppa on mahdollista silloin, kun taloyhtiön osakeluettelo on digitalisoitu ja omistustiedot on siirretty Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin. Tavoitteena on, että asunto-osakekauppoja voidaan alkaa tehdä digitaalisesti vähitellen kevään ja kesän 2019 aikana.

Muutos nopeuttaa ja helpottaa asuntokauppojen tekemistä, kun manuaalinen työ vähenee. Käyntejä pankissa tai papereiden siirtelyä ei tarvita.

Asunto-osakekauppaa voi edelleen tehdä myös ns. perinteiseen tapaan.

Milloin digitaaliseen asuntokauppaan siirtyminen tapahtuu?

Vuoden 2019 alusta lähtien kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan suoraan digitaalisiksi. Vanhojen osakeyhtiöiden osakeluetteloiden digitalisoinnin osalta siirtymäaika alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2022. Osakeluettelon digitalisoinnin jälkeen osakkaat voivat digitalisoida oman osakekirjansa.

Mikä muuttuu asunto-osakeyhtiöissä?

Taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa sähköiseen osakehuoneistorekisteriin vuoden 2022 loppuun mennessä. Siirto on mahdollista tehdä 1.5.2019 alkaen. Tämän jälkeen yhtiön osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä taloyhtiöillä ei ole roolia siirron jälkeen osakeluettelon ylläpidossa. Osakeluettelon julkisuus säilyy ennallaan, eli kuka tahansa voi halutessaan jatkossakin tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennöksen Maanmittauslaitoksesta

Mikä muuttuu kiinteistönvälityksessä?

Kiinteistönvälittäjät voivat tehdä digitaaliset asuntokaupat DIASin kautta. Digitaalinen asunto-osakekauppa nopeuttaa ja helpottaa kiinteistönvälittäjien työtä. Asuntokauppa sujuvoituu ja kauppojen läpimenoaika lyhenee. Kiinteistönvälittäjältä jää enemmän aikaa asiakaspalveluun, näyttöihin ja kaupankäyntiin.

Mitä digitaalinen asuntokauppa maksaa?

DIASin asiakkaita ovat kiinteistönvälitysalan toimijat, pankit ja rakennuttajat, ja DIAS-alustan käyttämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä syntyvistä kustannuksista vastaavat maksavat asianomaiset tahot.

Pitkällä tähtäimellä asuntokaupan digitalisointi tuo isoja säästöjä, sillä nykyisellään asuntokauppa sisältää paljon manuaalisia vaiheita. DIAS nopeuttaa kaupankäyntiä ja säästää aikaa niin pankeissa kuin kiinteistönvälitysyrityksissä.

Voinko tehdä digitaalisen asuntokaupan jo nyt?

Jotta digitaalinen asunto-osakekauppa voidaan tehdä, pitää myytävän osakehuoneiston olla sähköisessä huoneistotietojärjestelmässä. Pankkien, kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien siirtyminen DIAS-alustan käyttäjiksi tapahtuu vaiheittain.

Miten digitaalisen asuntokaupan teko käytännössä tapahtuu?

Digitaalinen asuntokauppa alkaa, kun välittäjä tai rakennuttaja siirtää ne digitaalisesti DIAS-alustaan. DIAS lähettää hyväksymispyynnöt myyjän ja ostajan pankeille. Pankit tarkastavat kaupan tiedot omalta osaltaan, jonka jälkeen asunnon myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan sähköisesti. Tunnistautuminen järjestelmään tapahtuu mobiilivarmenteella tai Tupas-tunnistuksella. DIASin kautta hoidetaan myös varainsiirtoveron ym. maksut sekä omistajamuutoksen hakeminen sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen kaikki osapuolet saavat vielä vahvistuksen kaupan toteutumisesta.

Onko digitaalinen asunto-osakekauppa turvallista?

Omistuksen siirto edellyttää luovutuksen lisäksi aina rekisteriin merkityn omistajan nimenomaista suostumusta. DIASissa osapuolet allekirjoittavat kauppakirjat sähköisesti pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteen avulla. Asuntokaupan käyminen DIASissa on siis vähintään yhtä turvallista kuin verkkopankin käyttäminen.

DIAS käyttää suljettua lohkoketjuteknologiaa, jossa tiedot on hajautetusti tallennettu kaupan osapuolena olevien pankkien tietokantoihin. Tämä lisää alustan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Digitaalinen asuntokauppa parantaa myös tietojen säilyttämistä ja tiedonsaantia. Osakkeenomistajan ei tarvitse kantaa vastuuta paperisen osakekirjan säilyttämisestä eikä riskiä sen katoamisesta. Taloyhtiöissä asunto-osakkeiden osakeluettelon ylläpito siirtyy yhtiöiltä keskitettyyn viranomaisrekisteriin.

Mitä tarkoittaa DIASissa käytetty lohkoketju?

DIAS käyttää DLT (Distributed Ledger Technology) teknologiaa, joka perustuu lohkoketjuteknologiaan. DLT-teknologia mahdollistaa hajautetun tietokannan, jolloin asuntokauppaan liittyvät tahot voivat toimia helpommin yhdessä luotettavasti ja turvallisesti.