12.6.2019 | ANNIKA KOLI

Asunto-osakkeiden digitalisointi on alkanut

Vuoden 2019 alussa astui voimaan laki, jonka myötä myös asunto-osakkeiden digitalisoiminen ja osakeluetteloiden siirtäminen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään Huoneistotietojärjestelmään käynnistyi. DIAS mahdollistaa kaupat myös paperisilla osakekirjoilla (lue lisää Paperikaupasta), mutta siirtyminen digitaalisiin osakkeisiin tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia asuntokaupan helpottamikseksi ja tehostamiseksi kaikille osapuolille.

DIAS ja Huoneistotietojärjestelmä

DIAS-alusta toimii ostajien, myyjien, kiinteistönvälittäjien, rakennuttajien ja pankkien välisenä järjestelmänä ja mahdollistaa kauppaan liittyvien tietojen, maksujen sekä panttien siirtymisen turvallisesti oikeille tahoille. Asuntokaupassa digitaalisilla osakkeilla DIAS huolehtii muun muassa pankkien hyväksynnät, ostajan ja myyjän allekirjoitukset, varainsiirtoveron ja muut maksut sekä omistajamuutoksen tekemisen osakehuoneistorekisteriin.

Milloin asunto-osakekauppa on mahdollista digitaalisin osakkein?

Maanmittauslaitos tulee tarjoamaan rajapintoja Huoneistotietojärjestelmään vuonna 2020. Tämä tulee mahdollistamaan digitaalisten kohteiden kaupan DIASin käyttäjille. Rajapintojen myötä DIAS tulee mahdollistamaan digitaalisen asuntokaupan myös RS-kohteisiin.

Miten muutos tulee näkymään

Asuntokauppa nyt Asuntokauppa 2020 (Huom. riippuen Huoneistotietojärjestelmän aikatauluista)
Paperiset osakekirjat, joihin merkitään omistajuus käsin. Digitaalinen merkintä Huoneistotietojärjestelmässä ja tieto helposti saatavissa.
Osana kauppaa siirretään paperisia osakekirjoja holvista toiseen. DIAS tekee merkinnät sähköisesti suoraan Huoneistotietojärjestelmään.
Paperikaupassa on paljon manuaalisia vaiheita, joissa tehdään merkintöjä ja siirretään papereita. Kaupan vaiheita voidaan automatisoida ja rajapinnat Huoneistotietojärjestelmään mahdollistavat nopean omistajuuden siirron.
Asuntokauppa kokonaisuudessaan on hidasta ja sisältää paljon manuaalisia vaiheita. Digitalisoitumisen myötä tulee olemaan mahdollista automatisoida manuaalisia vaiheita ja toteuttaa asuntokaupat minuuteissa.

Mitä hyötyä asunto-osakkeiden digitalisoinnista on?

Nykyisin asunto-osakekirjoja häviää satoja vuodessa. Tämä ongelma on konkreettinen ja vaikeuttaa niin osunto-osakkeen ostajan ja myyjän kuin kauppaa hoitavan välittäjän ja pankkien arkea. Digitalisoinnin myötä osakekirjojen katoamisvaaraa ei enää ole.

Nykyään asunto-osekekaupoissa mukana olevat osapuolet käyttävät paljon aikaa tiedon kokoamiseen eri lähteistä ja asiakirjojen lähettämiseen edestakaisin. Syksyllä 2017 tehdyn valtioneuvoston vaikutusarvioinnin mukaan digitaalisen asunto-osakekaupan kokonaishyöty isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille on jopa lähes 45 miljoonaa euroa.

Mikä muuttuu asunto-osakeyhtiöissä osakekirjan digitalisoinnin jälkeen?

Taloyhtion osakkeiden siirto Huoneistotietojärjestelmään mahdollistui 1.5.2019 alkaen. Aikaa siirtämiseen on kuitenkin vuoden 2022 loppuun asti. Digitalisoinnin jälkeen yhtiön osakeluetteloa ylläpidetään Maanmittauslaitoksen Huoneistotietojärjestelmässä eikä taloyhtiöillä ole siirron jälkeen roolia osakeluettelon ylläpidossa. Osakeluettelon julkisuus säilyy ennallaan, eli kuka tahansa voi halutessaan jatkossakin tutustua osakeluetteloon ja saada siitä jäljennöksen Maanmittauslaitokselta.

Taustaa

Idea DIASin syntyi aikoinaan valmisteilla olleista lakimuutoksista, joiden myötä asunto-osakkeet muutetaan suomessa vaiheittain digitaalisiksi. Lakimuutokset astuivat voimaan vuoden 2019 alussa ja siirtyminen kohti digitaalisia asunto-osakkeita on lähtenyt käyntiin. Suurin massa asunto-osakkeista on kuitenkin yhä paperisia ja siksi myös DIAS käynnistää asuntokaupan paperisilla osakekirjoilla. Näin digitaalisen kaupankäynnin etuja saadaan hyödynnettyä laajasti, vaikka osakekirjojen digitalisointi onkin vielä kesken.

Lue lisää:
DIAS kiinteistönvälittäjälle
DIAS ostajalle ja myyjälle
Asuntokaupat voi nyt tehdä digitaalisesti

Takaisin etusivulle