DIGITAALISEN ASUNTOKAUPAN TILANNE Q2/2022

Digitaalinen asuntokauppa muuttaa koko toimialaa — helmikuussa julkaistu DIAS-kiinteistökauppa kasvaa vauhdilla

Asuntokaupan toimiala on murroksessa, ja digitaaliset työkalut ovat alan toimijoille entistä tärkeämpiä. Huhti-kesäkuussa osa kiinteistönvälittäjistä toteutti jo yli 50 % asunto-osakekaupoistaan digitaalisesti. DIASin osuus kaikista välittäjien tekemistä asunto-osakekaupoista liikkui 37 % molemmin puolin vuoden toisen neljänneksen aikana.

Helmikuussa julkaistu laajennus kiinteistökauppoihin on lähtenyt lupaavasti käyntiin ja yhä useammat välittäjät ovat tunnistaneet uuden mahdollisuuden myös kiinteistökauppojen tekemiseen DIAS-alustalla.

Kiinteistökauppojen määrä on lupaavassa kasvussa

Kevään aikana DIAS-kiinteistökauppaan on panostettu sekä kehittämisen että kouluttamisen osalta. DIASissa onnistuvat nyt siis osakehuoneistojen lisäksi myös esimerkiksi omakotitalojen ja mökkien kaupat.

DIAS-kiinteistökauppa tuo yhteen kaikki kaupan osapuolet ja luo kiinteistökaupalle yhtenäisen, ennakoitavan prosessin. Kauppaprosessi sisältää kaikki kaupan vaiheet aina kauppakirjaluonnoksen laatimisesta, kaupan allekirjoituksiin ja maksuihin sekä lainhuudatukseen saakka.

Huhti-kesäkuussa yhä useampi välittäjä on tunnistanut uuden mahdollisuuden digitaalisten kiinteistökauppojen tekemiseen ja DIAS-kiinteistökauppojen määrä on ollut hyvässä kasvussa.

Asiakaskokemus on tärkeä osa DIASin kehitystä

Kevään aikana on tavattu välittäjiä pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Koulutuksissa ja tapaamisissa on käyty arvokkaita keskusteluita, ja niistä saatu palaute auttaa kehittämään DIASista entistä toimivamman kokonaisuuden.

Toisella vuosineljänneksellä välittäjien palautteissa positiivisiksi asioiksi on noussut helppous, nopeus ja vaivattomuus DIAS-kaupoissa. Mahdollisuuden sopia kaupanteko ajasta ja sijainnista riippumattomasti koetaan säästävän aikaa ja selkeä viestintä kaupan etenemisestä on saanut kiitosta. Tärkeänä kehitystoiveena palautteissa on noussut muun muassa Huoneistotietojärjestelmässä olevien sähköisten osakkeiden kaupat.

Kohti sähköisten asunto-osakkeiden kauppaa

DIAS jatkaa asuntokaupan kehittämistä vastaamaan alan tarpeita. Seuraavaksi DIASissa mahdollistetaan sellaisten kauppojen tekeminen, joissa osakeluettelo on siirretty Huoneistotietojärjestelmään, mutta osakekirja on vielä paperinen. Näiden kauppojen mahdollistaminen on ensimmäinen askel kohti sähköisten asunto-osakkeiden kauppaa.

Lisätietoja:

Eero Talonen
Liiketoimintajohtaja, Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
040 865 5616