MIKÄ ON DIAS?

DIAS tulee sanoista digitaalinen asuntokauppa

Kun asunto-osakekirjat digitalisoituvat, myös asuntokauppaa voi tulevaisuudessa käydä digitaalisesti. DIAS on rakennettu digitaalista asunto-osakkeiden kauppaa varten.

DIAS-alusta toimii ostajien, myyjien, kiinteistönvälittäjien, rakennuttajien ja pankkien välisenä järjestelmänä ja mahdollistaa kauppaan liittyvien tietojen, maksujen sekä panttien siirtymisen turvallisesti oikeille tahoille. Alusta huolehtii muun muassa pankkien hyväksynnät, ostajan ja myyjän allekirjoitukset, varainsiirtoveron ja muut maksut sekä omistajamuutoksen tekemisen osakehuoneistorekisteriin.

Alustan kehittämisessä on mukana poikkeuksellisen laaja joukko alan toimijoita, kuten rahoituslaitoksia, kiinteistönvälittäjiä ja rakennuttajia. Alustaa on myös rakennettu tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

DIGITAALINEN ASUNTOKAUPPA

Jatkossa asunto-osakekauppa ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai papereihin.

Digitaalinen asuntokauppa on entistä joustavampi, turvallisempi ja nopeampi tapa kaupankäyntiin. Jatkossa paperista osakekirjaa ei tarvitse säilyttää pankkiholvissa, eikä panttikirjoja lähetellä pankista toiseen asuntokauppojen yhteydessä. Manuaalisen työn vähentyessä myös aikaa säästyy.

Vahvaan tunnistautumiseen pohjautuvat digitaaliset allekirjoitukset mahdollistavat asuntokaupan myyjälle ja ostajalle luotettavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Jotta asuntokaupan voi tehdä digitaalisesti, tulee taloyhtiön osakekirjojen olla Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä osakehuoneistorekisterissä. Uudet taloyhtiöt luodaan digitaalisesti tammikuusta 2019 alkaen ja toukokuusta lähtien myös vanhat asunto-osakeyhtiöt voivat siirtää osakekirjansa digitaaliseen muotoon.

DIAS-alusta perustuu turvalliseen lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketjuteknologia perustuu hajautettuun tietokantaan, jonka tietoja ei voi muokata jälkikäteen ilman että muut tietokantaa tarkastelevat huomaavat sen. Asuntokaupassa käytetään suljettua lohkoketjuteknologiaa, jossa tiedot on tallennettu vain kaupan osapuolina olevien pankkien tietokantoihin. Näin varmistetaan, että tiedot eivät voi päätyä vääriin käsiin.

Syksyllä 2017 valtioneuvoston vaikutusarvioinnin mukaan digitaalisen asunto-osakekaupan kokonaishyöty isännöitsijöille, kiinteistönvälittäjille, pankeille, rakennuttajille ja asunto-osakkeiden omistajille on 37,5–44,5 miljoonaa euroa.

Takaisin etusivulle