DIGITAALINEN REKISTERI

Uusi huoneistotietojärjestelmä on osa hallituksen kärkihanketta digitalisoida julkiset palvelut

Paperiset osakekirjat siirtyvät vaiheittain historiaan vuoden 2019 alusta alkaen, kun Suomessa otetaan käyttöön digitaalinen huoneistotietojärjestelmä. Huoneistotietojärjestelmään sisältyvät osakehuoneistorekisteri sekä hallintakohderekisteri.

Osakehuoneistorekisteri on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä rekisteri, joka sisältää tiedot:

  • osakkeiden omistajista
  • panttioikeuksista
  • osakkeen hallintaoikeuteen kohdistuvista rajoituksista

Hallintakohderekisteri on eri viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoja yhdistävä rekisteri, josta löytyvät:

  • yhtiön perustiedot
  • osakehuoneiston yksilöintitiedot
  • osakkeen hallintaoikeuteen kohdistuvista rajoituksista

Huoneistotietojärjestelmästä voit lukea lisää osakehuoneistorekisterin sivulta.

AIKATAULU

Asunto-osakekaupan digitalisointi alkaa vuoden 2019 alussa ja etenee vaiheittain

Vuoden 2019 alusta lähtien kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan digitaalisesti, kun laki huoneistotietojärjestelmästä astuu voimaan. Uusien osakkeiden omistus- ja panttaustiedot kirjataan suoraan Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin.

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osalta siirtymäaika alkaa 1.5.2019 ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Tällä ajanjaksolla kaikkien asunto-osakeyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.

Tavoitteena on, että digitaalinen kaupankäynti myös paperisilla osakekirjoilla olisi mahdollista vuoden 2019 aikana.

Takaisin etusivulle