VAD ÄR DIAS?

DIAS är en förkortning av orden digitaalinen asuntokauppa (digital bostadshandel)

När bostadsaktiebreven digitaliseras kan man i framtiden också göra bostadsaffärer digitalt. DIAS är byggd för digital handel med bostadsaktier.

DIAS-plattformen fungerar som ett system mellan köpare, säljare, fastighetsmäklare, byggherrar och banker och gör det möjligt att överföra uppgifter om köpet, betalningar och panter till rätt parter på ett säkert sätt. Plattformen hanterar bland annat bankernas godkännanden, underskrifter av köpare och säljare, överlåtelseskatt och andra avgifter samt att införa ägarbytet i aktielägenhetsregistret.

Ovanligt många branschaktörer har deltagit i utvecklingen av plattformen, t.ex. finansieringsinstitut, fastighetsmäklare och byggherrar. Plattformen har också utvecklats i tätt samarbete med myndigheterna.

DIGITAL HANDEL MED BOSTÄDER

I fortsättningen är inte handel med bostadsaktier bunden till tid, plats eller pappersdokument.

Digital handel med bostäder är ett mer flexibelt, säkrare och snabbare sätt att göra affärer. I fortsättningen behöver inte aktiebrev på papper förvaras i bankfack och pantbrev behöver inte skickas från en bank till en annan i samband med bostadsköp. När det manuella arbetet minskar sparar man också tid.

Digitala signaturer baserade på stark autentisering gör säkra bostadsköp möjliga för köpare och säljare oberoende av tid och plats.

För att bostadsköp ska kunna göras digitalt måste bostadsaktiebolagets aktieböcker finnas i aktielägenhetsregistret som upprätthålls av Lantmäteriverket. Nya bostadsaktiebolag grundas digitalt från och med januari 2019 och från maj kan också befintliga bostadsaktiebolag föra över sina aktieböcker till digital form.

DIAS-plattformen grundar sig på säker blockkedjeteknik. Blockkedjetekniken är baserad på en distribuerad databas vars uppgifter inte kan ändras i efterhand utan att övriga som granskar databasen ser det. Vid bostadsköp används en sluten blockkedjeteknik där uppgifterna sparas bara i databaserna hos de banker som är parter i affären. På det sättet säkerställer man att uppgifterna inte hamnar i fel händer.

Enligt den konsekvensbedömning som statsrådet gjorde hösten 2017 är den totala nyttan för disponenter, fastighetsmäklare, banker, byggherrar och bostadsaktieägare 37,5–44,5 miljoner euro.

Tillbaka till framsidan