VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Bakgrunden är det nya bostadsdatasystemet

Aktieböcker på papper blir steg för steg historia från början av 2019 när ett digitalt bostadsdatasystem tas i bruk i Finland. Från början av 2019 grundas alla bostadsaktiebolag digitalt när lagen om ett bostadsdatasystem träder i kraft.

När det gäller befintliga bostadsaktiebolags aktieförteckningar börjar övergångsperioden 1.5.2019 och upphör i slutet av 2022. Under denna tidsperiod ska alla bostadsaktiebolag föra över sin aktieförteckning till bostadsdatasystemet. Efter detta är digitalisering av enstaka aktieböcker möjlig.

När bostadsaktiebolagets aktieförteckning och ifrågavarande bostads aktiebrev är digitaliserade kan handel med bolagets bostadsaktier skötas digitalt via DIAS. Fastighetsmäklare kan ansluta sig till DIAS-plattformen genom det fastighetsmäklarsystem man använder. Av bankerna deltar redan nu Aktia, Danske Bank, Nordea, OP och S-Banken.

FÖRDELAR

Mer tid för kundservice

Det nuvarande sättet att köpa bostad innebär mycket manuellt arbete med pappersdokument och att lotsa affären framåt. I och med DIAS blir affären snabbare när tid som fastighetsmäklaren, kunden och banken tidigare ägnat åt manuellt arbete sparas in.

Digital handel är säkrare än traditionella bostadsaffärer eftersom man där bättre kan garantera att uppgifter, avgifter och panter överförs till rätt parter. Allt lämnar ett digitalt spår som förebygger möjligheterna till bedrägeri.

Processens transparens förbättras också för alla parter. Fastighetsmäklaren kan i sitt eget fastighetsmäklarsystem följa hur affären framskrider på samma sätt som man kan följa att räkningar betalas i webbanken.

Konkreta fördelar:

 • Fler möjligheter för köpslut
  • Köpslut kan genomföras på annat ställe än på banken
  • Köpslutstillfället kan slopas
  • Lättare att komma överens när det är färre parter
  • Mer möjligheter till skräddarsydda lösningar när inte alla behöver vara på plats samtidigt
 • Snabba godkännanden från bankerna
 • DIAS sköter anmälan och betalning av överlåtelseskatten
 • DIAS sköter betalning av mäklararvode
 • DIAS övervakar processen
  • Man behöver inte lotsa affären framåt
 • Affärens framskridande är transparent
 • För olika kundgrupper kan man skapa den upplevelse som betjänar dem bäst
 • Den totala tiden för att genomföra köp minskar
 • Helt digital affärsprocess
  • Informationssäker
  • Reviderad
  • Logguppgifter sparas om alla faser i processen
 • Mäklaren kan koncentrera sig på det viktigaste: att skapa en bättre kundupplevelse

Enligt Statsrådets uppskattning är de årliga besparingarna för disponenter, fastighetsmäklare, banker, byggherrar och ägare av bostadsaktier närmare 45 miljoner euro. Ingen helt obetydlig summa.

Tillbaka till framsidan