VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

Digital handel med bostäder revolutionerar finländarnas sätt att köpa bostad – på samma sätt som webbanken en gång i tiden revolutionerade bankaffärerna.

DIAS gör det möjligt att köpa bostad på ett nytt, flexibelt sätt. Med andra ord, du kan göra en bostadsaffär vid en tidpunkt när det passar dig bäst och sköta det hela hemma på soffan. Där det tidigare krävdes mycket papper och ärenden till flera olika ställen sköts nu det hela enkelt genom den nya digitala tjänsten.

Målet är att även digital handel med aktiebrev på papper ska vara möjligt under 2019.

På DIAS-plattformen godkänner säljaren, köparen och banken köpebreven och signerar dem digitalt. Identifiering i systemet görs med Mobil ID eller Tupas-identifiering. DIAS-plattformen baseras på blockkedjeteknik vilket gör den tillförlitlig, säker och enkel.

Handel på DIAS-plattformen är lika säkert som att använda webbanken. DIAS hanterar också överlåtelseskatten och andra avgifter samt att införa ägarbytet i det elektroniska aktielägenhetsregistret.

DIAS garanterar trygga affärer samt att uppgifter, avgifter och panter i anslutning till affären överförs till rätt parter på ett säkert sätt. Aktiebrev på papper behöver i framtiden inte förvaras i bankfack och pantbrev behöver inte skickas från en bank till en annan.

Användningen av DIAS-plattformen medför inga direkta kostnader för köpare eller säljare av bostäder.

HUR FUNGERAR TJÄNSTEN?

I fortsättningen är inte handel med bostadsaktier bunden till tid, plats eller pappersdokument.

När köpebrevet är upprättat och granskat överför fastighetsmäklaren eller byggherren det digitalt till DIAS-plattformen. DIAS skickar begäran om godkännande till säljaren, banken och köparen som godkänner det digitalt. Efter godkännande inviteras bostadens säljare och köpare att signera köpebrevet. Identifieringen sker med Mobil ID eller Tupas-identifiering.

DIAS hanterar också överlåtelseskatten och andra avgifter samt att införa ägarbytet i det elektroniska aktielägenhetsregistret. Efter detta får alla parter också en bekräftelse på att köpet har genomförts.

NÄR KAN JAG GÖRA EN DIGITAL AFFÄR?

I bruk under 2019

För att en digital bostadsaktieaffär ska kunna genomföras måste bostadsaktiebolagets aktieböcker finnas i det elektroniska aktielägenhetsregistret. Från början av 2019 grundas alla bostadsaktiebolag digitalt när lagen om ett bostadsdatasystem träder i kraft.

När det gäller befintliga bostadsaktiebolags aktieförteckningar börjar övergångsperioden 1.5.2019 och upphör i slutet av 2022. Under denna tidsperiod ska alla bostadsaktiebolag föra över sin aktieförteckning till bostadsdatasystemet. Efter detta är digitalisering av enstaka aktieböcker möjlig.

Målet är att även digital handel med aktiebrev på papper ska vara möjligt under 2019.

Handel med bostadsaktier kan fortfarande göras också på s.k. traditionellt sätt. Vi tror dock att när människor upptäcker hur lätt och snabbt det går att göra bostadsaffärer digitalt kommer det att sprida sig.

Tillbaka till framsidan