YRITYS

Den digitala bostads­handels­plattformen DIAS har utvecklats av det finländska teknik­företaget Tomorrow Tech till­sammans med finländska banker.

För DIAS-plattformen har i november 2018 grundats det samägda företaget Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy, vars ägare är Aktia, Danske Bank, Osuuspankki och S-Pankki samt teknikföretaget Tomorrow Tech.

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy svarar för utveckling och administration av plattformen. DIAS är en öppen plattform som alla parter i handel med bostäder kan ansluta sig till.

Digitaalinen asuntokauppa DIAS Oy
FO-nummer: 2929689-6
Alexandersgatan 46 C
00100 HELSINGFORS

Verkställande direktör Sami Honkonen, tfn 040 535 3463, sami@dias.fi

Tillbaka till framsidan