DIGITALT REGISTER

Det nya bostadsdatasystemet är en del av regeringens spetsprojekt att digitalisera offentliga tjänster

Aktieböcker på papper blir steg för steg historia från början av 2019 när ett digitalt bostadsdatasystem tas i bruk i Finland. I bostadsdatasystemet ingår ett aktielägenhetsregister och ett besittningsobjektsregister.

Aktielägenhetsregistret är ett register som upprätthålls av Lantmäteriverket och som innehåller följande uppgifter:

  • aktiernas ägare
  • panträtter
  • begränsningar gällande aktiens besittningsrätt

Besittningsobjektsregistret är ett register som samlar uppgifter från olika myndigheter och andra aktörer och som innehåller:

  • grundläggande uppgifter om bolaget
  • detaljerade uppgifter om aktielägenheten

Du kan läsa mer om bostadsdatasystemet på bostadsdatasystemets webbplats.

TIDPLAN

Digitaliseringen av handeln med bostadsaktier inleds i början av 2019 och framskrider stegvis

Från början av 2019 grundas alla bostadsaktiebolag digitalt när lagen om ett bostadsdatasystem träder i kraft. För nya aktier skrivs uppgifter om ägande och pant in direkt i registret som upprätthålls av Lantmäteriverket.

När det gäller befintliga bostadsaktiebolag börjar övergångsperioden 1.5.2019 och upphör i slutet av 2022. Under denna tidsperiod ska alla bostadsaktiebolag föra över sin aktieförteckning till bostadsdatasystemet.

Målet är att digital handel med aktiebrev på papper ska vara möjligt under 2019.

Tillbaka till framsidan